FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Digest

digest

- rezumujúci obraz prvovzoru prostrednictvom zhusťovania, koncentrácie významového jadra originálu, vypúšťania niektorých segmentov textu, kompozičných zmien ( L394;152-153).