FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Diapír

diapír (gr.)

- v geológii: prerážanie plastických vrstiev cez porušené vrstvy antiklinály vrásnení ( L163;209).