FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dianie sociálne (naturalizmus)-e

dianie sociálne ( naturalizmus)-E

E1.
"Naturalistické koncepcie chápu sociálne dianie ako formu prírodného diania. Metodologicky najčistejšími ((131-132))verziami naturalizmu sú pozitivistické koncepcie." ( L83;131-132)