FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dialóg

dialóg

- rozhovor. Vo filozofii: metóda skúmania, spôsob, ako možno cieľavedom usmerňovaným rozhovorom poznať pravdu o nejakom probléme.dialóg>