FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dialektológia

dialektológia

- disciplína jazykovedy, ktorá skúma teritoriálne dialekty.