FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dialektický

dialektický (gr.)

- týkajúci sa dialektiky; týkajúci sa dialektu.