FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Diagram

diagram (gr.)

- grafické znázornenie čiselných údajov a vzťahov pomocou geometrických útvarov (spojníc bodov, stĺpcov, kruhových výsekov), príp. obrzkov alebo záznamov na mapovom podklade; v botanike: číselné vyjadrenie základných častí kvetu alebo schemaatické pôdorysné znázornenie skladby kvetu a umiestnenie jeho častí; v šachu grafické znázornenie šachovnice alebo postavenia šachových figúr ( L163;208).diagram>