FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Diachrónia

diachrónia (gr.)

- časová rozdielnosť, postupnosť; časový vývin, ktorým niečo dospelo k svojmu súčasnému stavu; časový vývin pri skúmaní javov; sledovanie, pozorovanie, skúmanie javov v časovom vývine; opak: synchrónia.diachrónia>