FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Devotio moderna

devotio moderna (lat. nová zbožnosť)

- forma raného predreformačného humanizmu v 14. stor. v Čechách, odkiaľ sa šíril na západ a na juh ( L85;217).devotio moderna>