FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Determinanta

determinanta

- určujúca zloľka, určujúci činiteµ.