FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Desublimácia

desublimácia

- termodynamický proces, pri ktorom dochádza k prechodu látky z fázy plynnej do fázy tuhej.