FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Destilácia

destilácia (lat.)

- oddeľovanie zložiek kvapalných zmesí na základe rozdielneho bodu varu jednotlivých zložiek, pri ktorom sa kvapalné zmesi ohrievajú tak, aby sa vypraovaním oddelili jednotlivé látky, kým neprchavý podiel ostáva na dne zariadenia a schladené pary sa kondenzujú na destilát ( L163;201).