FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Descartes, r. - zoznam výrokov

Descartes, R. - zoznam výrokov

Cogito, ergo sum. - Myslím, teda som.
V2

De omnibus dubitandum. - O všetkom treba pochybovať.
V3