FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Derrida, j. - zoznam zdrojov

Derrida, J. - zoznam zdrojov

Heidegger, M. - najmä jeho deštrukcia metafyziky
Husserl, E. - najmä jeho fenomenológia ako metóda

štrukturalizmus