FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Derniéra

derniéra (fr.)

- posledné predstavenie divadelnej hry; opak premiéry.