FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Depresia exogénna

depresia exogénna

- neprimerane dlhá reakcia na existujúcu skµuèujúcu situáciu (strata partnera, neúspech pri skú¹ke); lieèba psychoterapiou ( L571;34).