FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Démon

démon

- v kres»anstve: diabol, zlý duch, zvodca; knieľa»om démonov je Belzebub.démon>