FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Delenie buniek

delenie buniek

- rozmnožovanie buniek. Rozlišuje sa amitóza a mitóza. Pozri: delenie bunky