FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Deľba moci

deľba moci

- delenie moci na zákonodarnú moc, výkonnú moc a súdnu moc, ktoré sú od seba nezávislé. Idea deľby moci, z ktorou ako prví prišli J. Locke a Montesquieu je jedným z teoretických základov parlamentných systémov.