FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dejiny ľudstva (štúr, ľ.)

dejiny ľudstva ( Štúr, Ľ.)

- najdôstojnejšie prejavovanie sa ducha; sú ustavičným poznávaním ducha, a to poznávaním toho, čo sám duch je, čiže nepretržitým reflektovaním sa ducha sebou samým. Preto v historickom procese sa poznáva zákonitosť ducha ako rozumu jasnejšie než v prírode ( L1270;356).