FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dedukcia regresívna

dedukcia regresivna

- dedukcia, ktorá vychádza z teorém a vedie spä» k axiómam Regresívn dedukcia má povahu dôkazu ( L55;175).