FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dedukcia progresívna

dedukcia progresívna

- dedukcia, ktorá vychádza z axióm a odvodzovaním postupuje k teorémam. Progresívna dedukcia pripomína vodný tok, ktorý vyteká z prameňa (z axióm) ( L55;175).