FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dedukcia - odkazy

dedukcia - odkazy

druhy/príklady dedukcie

metóda deduktívna

odvodzovanie

teória deduktívna