FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dasein (heidegger, m.)

Dasein ( Heidegger, M.)

- ľudská existencia, ľudské bytie, súcno, ktorým sme my sami. Pozri: tubytie (14).