FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dasein (existencializmus)

Dasein ( existencializmus)

- ľudská existencia, ľudské bytie, súcno, ktorým sme my sami.