FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

D'alembert, j. le r.

d'Alembert, Jean Le Rond (1717-1783) Kód: 462

- francúzsky filozof a matematik, osvietenec, encyklopedista. Spolu Diderotom redigoval Encyklopédiu alebo racionálny slovník ... (jej matematick časť). Keď útoky na Encyklopédiu vrcholili, vzdal sa z opatrnosti spolupráce, ale nezostal mimo filozofického hnutia. Pokúsil sa opísať vznik a vývoj poznania a klasifikovať vedy, pričom sa opieral o F. Bacona. D'Alembert bol senzualistom a popieral poznateľnosť vecí. Dušu považoval za nezávislú od hmoty. Uznával existenciu boha ako tvoriacej substancie.d'Alembert, J. Le R.>