FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Číslo celé

číslo celé

- každé prirodzené číslo vrátane jeho zápornej hodnoty ( čísla opačného) nuly.