FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Číslo (aristoteles)

číslo ( Aristoteles)

- mnohosť, ktorá je merateľná jednotkou (Met. X, 6: 1057 a 3 an.)