FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Činnosť myšlienková

činnosť myšlienková

- postupnosť myšlienkových operácií, činnostný aspekt myslenia.