FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Činnosť duševná

čínnosť duševná

- duševná práca: práca, pri ktorej prevláda v rozličných formách prevažne jej duchovná zložka, vynakladanie duševnej energie (na rozdiel od fyzickej práce) ( L421;122). Vykonávateľom duševnej práce v spoločnosti je najmä spoločenská vrstva inteligencie.