FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Čechoslovakizmus

čechoslovakizmus

- ideologická a politická koncepcia výchádzajúca z predstavy jednotného československého národa, popierajúca svojbytnos» slovenského národa. Hlásateµmi čechoslovakizmu boli T. G. Masaryk, E. Beneą, M. R. ©tefánik, V. ©robár, I. Dérer ai.