FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Čas minulý

čas minulý = préteritum

- čas vyjadrujúci, že pomenúvaný dej prebiehal pred momentom prehovoru, napr. "písal som" ( L536;92).