FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Coudenhove-kalergi, r. n.

Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus, gróf (1894 - 1972)

- rakúsky politik a sociológ, zakladateľ paneuropanizmu. R. 1923 založil Paneurópsku úniu. Jeho koncepcia spojených európskych štátov získala v medzivojnovom období sympatie mnohých popredných politikov (A. Briand, G. Stresemann, E. Beneš). Prakticko-organizačne a inštitucionálne sa paneuropanizmus začal etablovať po druhej svetovej vojne: Európske spoločenstvá, Európsky parlament atď.