FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cogito

cogito (lat.)

- myslím; pre Descarta je to prvá pravda, kktorá je nepochybná vďaka svojej evidencii.cogito>