FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cech

cech

- organizácia remeselníkov alebo drobných obchodníkov (kramárov) v stredovekých mestách na ochranu remesla a obchodu; vyrobnú, samosprávnu a sociálnu organizáciu cechov upravovali cechové artikuly ( L715;116).