FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Camerata florentská

camerata florentská

- skupina umelecky pokrokových talianskych hudobníkov (Caccini, Cavalieri, Galilei, Peri, Strozzi), básnikov (Rinuccini) a učencov (Corsi, Mei) z konca 16. stor. Vytvorili nový vokálny sloh ( monódia).