FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Burley, w.

Burley, Walter (okolo 1275 - 1344/45)

- anglický filozof a teológ. Pracoval v Oxforde a v Paríži. Významný logik, ktorý napriek svojej realistickej sémantike mal veľký vplyv na Occamov nominalizmus.