FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Buddhgája

Buddhgája

- chrám v Indii, vybudovaný kráµom A¹okom na mieste, kde Budha dosiahol dokonalé osvietenie a kde stojí "strom múdrosti" (ficus religiosa) ako symbol tejto udalosti. Mekka v¹etkých budhistov, "pupok sveta" ( L396;53).