FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bréal, m.

Bréal, Michel (1832 - 1915)

- francúzsky jazykovedec, sémantik, autor klasickej práce o sémantike.