FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Biogeografia

biogeografia (gr.)

- odbor zemepisu zaoberajúci sa organickou časťou prírody; biologický zemepis.