FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Biogenéza

biogenéza

- vznik života alebo vznik chemických látok v živej hmote (biosyntéza). Názory na vznik života kolíšu podľa toho, aké významové útvary intervenujú pri ich tvorbe. Otázka vzniku života sa často formuluje ako otázka vzniku života na Zemi a dáva sa tak do úzkej súvislosti s otázkou vývoja Zeme, alebo ako otázka vzniku života vo vesmíre vôbec.

Špeciálnovedne sa vznik života interpretuje ako dlhodobý a zložitý zákonitý proces v období vzniku Zeme a v jej prvých vývojových fázach.