FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Biochémia

biochémia

- odvetvie chémie zaoberajúce sa chemickým zložením organizmov a fyzikálnochemickou podstatou procesov v nich prebiehajúcich. Biochémia rieši pomocou chemických metód biologické problémy. Skúma dva hlavné komplexy otázok: biologicky významné molekuly a makromolekuly a komplexné biologické systémy. Základom biochémie je organická chémia ( L333;143 L715;87).biochémia>