FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Biocenológia

biocenológia (gr.)

- náuka o rastlinných a živočíšnych spoločenstvách.