FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Biblioterapia

biblioterapia

- metóda psychoterapie, využívajúca čítanie na liečbu duševne chorých; biblioterapia individuálna, skupinová.