FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bernstein, e.

Bernstein, Eduard (1850-1932)

- teoretik nemeckej sociálnej demokracie. Socializmus chápe ako morálno -etický ideál. Úlohou robotníckej triedy je realizácia postupných reforiem v rámci kapitalizmu. Akcent kladie na hnutie, nie na cieľ. Hlavný predstaviteľ revizionizmu.