FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Benka, m.

Benka, Martin (1888 - 1971)

- slovenský maliar, ktorý zobrazoval slovenský ľud a slovenskú prírodu. Zámernou prostotou výrazových prostriedkov a výtvarnou skratkou charakterizoval národnú svojráznosť a heroizmus slovenského ľudu a jeho prírody.