FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Benedikt z nursie

Benedikt z Nursie (ok. 480 Norcia v Umbrii - 547 Monte Cassino) sv. Beňadik = Benedictus Nursias
Kód:

- zakladateľ západoeurópskeho mníšstva. Vzdelanie nadobudol v Ríme, potom viedol asketický život v Sabínskych horách, striedavo žil ako pustovník a ako predstavený pustovníkov, až r. 529 založil prvý samostatný západoeurópsky kláštor Mons Casinus, z ktorého sa benediktínsky rád rozšíril po celej Európe a ovplyvnil aj všetku ostatné rády.

Pretože sv. Benedikt si neobyčajne vážil antickú literatúru a dával ju vo svojom kláštore opisovať, boli tu založené základy pre rozvoj poantickej kultúry v Európe.Benedikt z Nursie>