FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Baumgarten, a. g.

Baumgarten, Alexander Gottlieb (1714-1762) Kód: 420

- nemecký filozof, nadväzujúci na Ch. Wolffa a Leibniza; zaviedol termín "estetika", ktorým označil vedu o zmyslovom poznaní, postihujúcom a tvoriacom krásno a vyjadrujúcom sa v umeleckých obrazoch na rozdiel od logiky ako vedy o rozumovom poznaní. Baumgarten dopomohol k formovaniu estetiky ako samostatnej filozofickej disciplíny.Baumgarten, A. G.>