FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Báseň

báseň

- literárne dielo vo veršoch, väčšinou krátkeho rozsahu a lyrického ladenia. Predstavuje celok esteticky svojbytnej výpovede o svete, zjednotenej postojom autora ku skutočnosti a zacielenej na spoločenské pôsobenie ( L204;43).báseň>