FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bartolomej angličan

Bartolomej Angličan (okolo 1230)

- stredoveký filozof, ktorý vo svojej encyklopédii De proprietatibus rerum podal prehľad a spracovanie nových názorov v oblasti teórie poznania a filozofie prirody: je to prehľad celej vtedajšej vedy urobený na základe výťahov textov s osobitným prihliadnutím na problematiku filozofie prirody, ktorá v tých casoch budila najviac rozpakov a neistoty. V tomto prehľade sa Bartolomej vo veľkej miere opiera o arabskú literatúru ( L23;260).